מאפיינים ופתרונות להעברת מכונות

מנופי יוני מתמחה בביצוע העברת מכונות מאתר ייצור המכונות לאתר הלקוח וכן שינוע מכונות כחלק מהעברת מפעלים או חידוש ופירוק מפעלים. מפעילי משאיות מנוף בעלי ניסיון רב בתחום העברת מכונות באזורי תעשייה ושטחים עירוניים.
לפרטים נוספים, הצעות מחיר, והזמנות – 050-543-3050 או דרך צור קשר.

העברת מכונות בין אתרי ייצור

הברת מכונותשירות העברת מכונות בין אתרי הייצור הוא אחד משירותי הובלות מנוף שחברת מנופי יוני מבצעת. לעתים כחלק מתהליך שינוע והעברת מפעלים שלמים. לעיתים שינוע מכונות מתבצע בתהליכי שדרוג מקומיים של המפעל כאשר מחליפים מכונה ישנה בחדשה.

אנו בחברת מנופי יוני ערוכים לספק לכם את שירות העברת המכונות בזמן הקשר ביותר האפשרי על מנת לא לעכב בשום דרך את התהליכים שבגינם יש צורך לבצע שינוע מכונות לאתר חלופי.

חברת מנופי יוני מפעילה מגוון משאיות מנוף בגדלים שונים, אשר מאפשר לנו לבצע העברת המכונות גם בשטחים בהם קיימת מגבלת תנועה. אנו נתאים את גודל המשאית מנוף הן למטען והן לאתר האיסוף של המכונה ואתר היעד.

שירותי מנוף של חברת מנופי יוני כוללים גם הפעלה משולבת של יותר ממשאית מנוף אחת כאשר יש צורך בפתרונות מורכבים. הן לצורך העברת מכונות מאתר לאתר. אך גם כאשר יש לשלב בתהליך העמסה של המכונה, או הוצאתה מהמקום בו היא נמצאת.

החברה תעמיד את האמצעים הדרושים על מנת שתהליך שינוע מכונות שאנו מבצעים יעבור ללא תקלות או פגימה במכונות עצמן.

לעתים גם לאחר שינוע מכונות והגעה ליעד. יש להיעזר בשתי משאיות מנוף לצורך הצבת המכונה באתר החלופי. מנופי יוני מתמחים במתן מענה למצבים מורכבים בהם יש לפעול ביצירתיות על מנת להשלים את הצבת המכונה במקום המיועד לה על פי התוכניות.

שינוע מפעלים – מצבים אופייניים לדוגמא

חשוב להדגיש כי חברת מנופי יוני מספקת שירות העברת מכונות ללא קשר לסיבה בה יש לבצע את שינוע מכונות אלה מאתר לאתר. בהובלות מנוף שאנו מבצעים אנו נתאים את האמצעים הייחודיים, שיש להיעזר בהם על מנת לבצע את שינוע המכונות באופן בטיחותי, על פי דרישות התקינה והחוק.

הסיבות גללם בוחרים לבצע שינוע מפעלים מגוונות. מפעלי יצור עתירי מיכון אינם נוהגים לעבור ממקום למקום בתדירות גובהה בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בהעברת מכונות המפעל, מאתר לאתר מסיבה אחת. כמו כן ההפסדים אשר נוצרים כתוצאה מהשבתת המפעל מצדיקים תכנון מדוקדק בטרם בניית מפעל אך גם בטרם מחליטים להעבירו למיקום חדש.

בעשורים האחרונים בשל תהליכי עיור, התפתחות טבעית ושינוי יעוד. במקרים רבים אזורי תעשייה שבהם פעלו מפעלים במשך שנים ארוכות מיועדים למגורים או מסחר ולאחר השינוי מוקצב למפעל תאריך פינוי שבו עליו לפנות את המפעל.

לעתים המפעל חדל מלפעול ואתר הייצור מחליף ידיים. לעיתים כחלק מתכנון מתבצעים שינויים בתהליכי ייצור אשר מחייבים החלפת מכונות קיימות בחדשות.

מצב אופייני נוסף שבו מחליטים לבצע שינוע מפעלים הוא הצלחה כבירה של מפעל שמאלץ אותו להרחיב משמעותית את נפח פעילות הייצור שלו ועליו לעבור לאתר חדש תוך שמירה על פסי היצור והמכונות הקיימים.

מנופי יוני מתמחה בביצוע העברת מכונות מאתר ייצור המכונות לאתר הלקוח וכן שינוע מכונות כחלק מהעברת מפעלים או חידוש ופירוק מפעלים. מפעילי משאיות מנוף בעלי ניסיון רב בתחום העברת מכונות באזורי תעשייה ושטחים עירוניים. לפרטים נוספים, הצעות מחיר, והזמנות – 050-543-3050 או דרך צור קשר.