עבודות מנוף ונטוזה

כלים ייעודיים וסוגים של עבודות מנוף ונטוזה

מנופי יוני מבצעים עבודות מנוף ונטוזה, בעזרת כלים ייעודיים לשינוע, הנפה והתקנה, של מפרטי זכוכית גדולים. ניתן לזמין משאית מנוף לביצוע עבודות מנוף ונטוזה בגובה רב (60 מ’) ובמשקל עד (1100 ק”ג). לעבודה במקומות קטנים אנו מספקים מתקן הרמה אנכי לעבודות מנוף ונטוזה בתוך מבנים (עד 9 מ’). לאזורים צפופים עם קשיי עבירות ניתן להזמין מנוף קט-טרק ונטוזה (עד 6 מ’).

לייעוץ ותיאום. הזמנת שינוע, הנפה וכל עבודות מנוף ונטוזה בכלי המתאים לכם

צרו עמנו קשר בטלפון – 050-5433050. ניתן לקבל שירות מידי במקרי חירום.

עבודות מנוף ונטוזה עם משאית מנוף

עבודות מנוף ונטוזה עם משאית מנוף מיועדת הן לצורך ביצוע הובלות מנוף להעברת מפרט הזכוכית מהיצרן לאתר ההתקנה והן לביצוע ההתקנה עצמה. כאשר משאית מנוף גדולה מבצעת את עבודות ההתקנה ניתן להגיע לטווח רחוק או גבוה ביעילות. אנו שולחים אליכם משאית מנוף בהתאם לטווח וגובה ההנפה הרצויה. לעתים בשל אופי השטח והעבודה משאית המנוף משמשת אך ורק לצורך ביצוע עבודת המנוף ונטוזה כאשר מפרטי הזכוכית כבר מצויים בשטח. במקרים אלה המפעיל המיומן שלנו מניף את מפרטי הזכוכית אחד אחד לשם התקנתם ישירות במקומם.

יוני מנופים מציע לכם גם ביצוע הובלת מנוף כחלק מעבודות מנוף שאנו מספקים. הובלות מנוף של מפרטי זכוכית מהיצרן, אתר ההרכבה או כל מקום שבו מצויים מפרטי זכוכית. משאית מנוף ונטוזה תאסוף את לוחות הזכוכית או הדלתות ויעבירם לאתר ההתקנה.

עבודות מנוף ונטוזה משולבות

במקרים רבים מפרט הזכוכית אינם מיועדים להרכבה בקיר החיצוני או בנקודה אליה יכול מנוף המשאית להגיע. במקרים אלה אנו משלבים לביצוע עבודת מנוף ונטוזה כלי נוסף המצויד בזרוע ונטוזה. במקרים אלה משאית המנוף מעבירה את מפרטי הזכוכית הגדולים אל אתר ההתקנה ומציבה אותם בנקום הקרוב ביותר לאתר ההתקנה.

כאשר מדובר בקומה גבוהה משאית מנוף ונטוזה תציב את המפרט על מרפסת הבית או באזור אחר שממנו ניתן להניפו בעזרת הכלי המתאים. קט-טרק ונטוזה המסוגל לשנע את המפרט גם במקומות צפופים וקטנים. להעביר את המפרט לחללים פנימיים או אחוריים אליהם לא ניתן להגיע עם משאית מנוף ונטוזה מגבלות הקט-טרק ונטוזה הם בגובה אליו הוא מסוגל להגיע ולכן ניתן לבצע בעזרתו עבודות מנוף על מפרטי זכוכית רק עד גובה של 6 מטרים.

כאשר מדובר בעבודות להתקנת מפרטי זכוכית (דלת זכוכית גדולה, לוחות לקירות הפרדה מזכוכית או חיפוי פנימי, מראות וכו’) בתוך חללים והגובה עולה על 2 קומות אזי ניתן להשתמש במתקן מנוף אנכי המצויד בונטוזה המאפשר להגיע לגובה 9 מטרים.

ראוי לציון שבמקרים רבים לצורך ביצוע ההתקנה עצמה, אנו מספקים מנוף סל אותו ניתן להניף במקביל להנפת מפרט הזכוכית לצורך קיבוע והשלמת ההתקנה.
ניתן להציב שני כלים במשולב כאשר על האחד התקן ונטוזה ולשני מנוף סל לביצוע התקנת הגובה.

עבודות מנוף ונטוזה עם מתקן הרמה אנכי

עבודות מנוף ונטוזה
עבודות מנוף ונטוזה 2
הובלות מנוף זכוכית
עבודות מנוף ונטוזה 1
משאית עם מנוף
הובלות מנוף זכוכית
הובלות מנוף זכוכית
עבבודות מנוף ונטוזה 4
עבודות מנוף ונטוזה 6
עובודות מנוף ונטוזה ומנוף סל

כאמור בנוסף למשאית מנוף סל יוני מנופים מספקת לכם מתקן הרמה אנכי עם זרוע ונטוזה לעבודות מנוף בתוך חללי המבנה. המתקן מסוגל להניף את לוחות הזכוכית או דלתות הזכוכית וכו’, עד לגובה של 9 מטרים ויתרונו הבולט שניתן לקפלו, להכניסו ולהעלותו בעזרת מעלית סטנדרטית לקומות עליונות, לשם ביצוע התקנה פנימית של מפרטי זכוכית. ראוי לציון, שבמקרים רבים נעשה שילוב בין מתקן הרמה אנכי ונטוזה ומשאית מנוף שמביאה את מארזי לוחות הזכוכית אך אינה יכולה לסיעה בביצוע ההתקנה עצמה.

עבודות מנוף עם קט-טרק ונטוזה

קט-טרק מנוף ונטוזה
קט-טרק מנוף ונטוזה
קט-טרק מנוף ונטוזה
קט-טרק מנוף ונטוזה

מנוף קט-טרק ונטוזה הוא כלי ייעודי ייחודי לביצוע עבודות מנוף ונטוזה בחללים צפופים מאוד כאשר יש צורך להעברת מפרטי הזכוכית הגדולים מהנקודה אליה מגיעה משאית המנוף. במקרים רבים קיימת מגבלה פיזית בשל אופי המבנה או תנאי השטח הסביבתיים שמונעים ממשאית המנוף מלהגיע אל מיקום ההתקנה של מפרט הזכוכית הגדול ולא ניתן לבצע את עבודות המנוף עם המנוף שלעל המשאית. דוגמא טובה תהייה כאשר מפרט הזכוכית הוא חלק מחיפוי של קיר פנימי או חזית פנימית של חנות. במקרים אלה המשאית שבצעה את הובלת המונף והביאה את המפרטים מהיצרן אינה מסוגלת להגיע אל אתר ההתקנה הפנימי או המרוחק ויש להיעזר במנוף קט-טרק ונטוזה שלו תכלית כפולה.

מנוף קט-טרק ונטוזה מיועד הן להעברת מפרטי זכוכית גדולים בתוך חלל המבנה והן לצורך התקנה סופית. בעזרת קט-טרק ונטוזה ניתן לבצע התקנה של מפרטי זכוכית גדולים עד לגובה של שתי קומות כמעט. מגבלת הגובה כאמור היא 6 מטרים.

יתרונו הבולט של כלי יעודי זה היא עבירות טובה גם כאשר פני השטח אינם חלקים. קט-טרק ונטוזה מיועד גם לעבודה גם על משטחים שהחיפוי הסופי שלהם אינו גמור ואינו ישר. לכלי עבירות טובה מאוד.

לייעוץ ותיאום. הזמנת שינוע, הנפה וכל עבודות מנוף ונטוזה בכלי המתאים לכם

צרו עמנו קשר בטלפון – 050-5433050. ניתן לקבל שירות מידי במקרי חירום.