מכשור וציוד מתקדם: מנופים חדישים, מנופים בכל גודל עד 60 מטר

חברת מנופי יוני הינה בעלת מכשור וציוד מתקדם: מנופים חדישים, מנופים בכל גודל עד 60 מטר